Followers

Wednesday, February 1, 2017

Segi Tiga

Arahan kepada kumpulan 3 : 
Dengar dengan teliti dan jawab soalan yang diberikan.


Soalan 1 : Berapakah bilangan bucu segi tiga?

Soalan 2 : Berapakah bilangan sisi segi tiga?


Selamat Berjaya!!! 

Segi Empat Tepat

Arahan kepada kumpulan 2 : 
Dengar dengan teliti dan jawab soalan yang diberikan.


Soalan 1 : Berapakah bilangan bucu segi empat tepat?

Soalan 2 : Berapakah bilangan sisi segi empat tepat?

Selamat Berjaya!!! 

Segi Empat Sama

Arahan kepada kumpulan 1 : 
Dengar dengan teliti dan jawab soalan yang diberikan.


Soalan 1 : Berapakah bilangan bucu segi empat sama?

Soalan 2 : Berapakah bilangan sisi segi empat sama?

Selamat Berjaya!!! 

Lagu Bentuk

Lagu Bentuk : Old Macdonald


‘Old Macdonald had a shape,
E-I-E-I-O,
And on that shape it had 4 same sides,
E-I-E-I-O,
With a SQUARE here,
 SQUARE there,
here a SQUARE,
there a SQUARE,
everywhere a SQUARE, SQUARE,
Old Macdonald had a shape,
E-I-E-I-O’